Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies används.   Ok
" En god uppfostran utsår i barnets själ sanningens, kärlekens, dygdens och kunskapens frön samt danar sålunda barnen till förståndiga, godhjärtade dygdiga och duglige män och qwinnor." Utdrag ur testamente år 1879.

Ansök privat

Observera att samtliga fällt måste vara ifyllda innan ansökan skickas. Saknas uppgift för något fält, skriv "0".

Ansökningar behandlas nästa gång i oktober/november 2019. Observera att ansökningar avseende personer som inte är bosatta i Halmstads kommun inte kommer att behandlas.

Om du hellre vill skriva ut ansökningsblanket och skicka via post, kan du ladda ner som pdf här.

Motivera varför du söker bidrag från stiftelsen.
Bidraget är avsett för

Avser bidraget flera personer, ange namn och födelseår för samtliga

Obligatoriska uppgifter
Den som har undertecknat ansökan heter
Vilka tider får vi enklast tag på dig
Släktförhållande med den som bidraget avser
Vårdnadshavarens ekonomiska förhållanden

Ange dina inkomster och utgifter som månadsbelopp. Om det finns mer än en vuxen i hushållet, ange hushållets inkomster. De ekonomiska förhållandena ligger till grund för bedömningen av bidragsbehovet

Summa inkomster

Du måste fylla i samtliga fält, om du inte har en viss inkomst/utgift, skriver du siffran 0

Som påverkar familjens ekonomi, t ex p.g.a kroniska sjukdomar.
Summa utgifter

Skicka gärna intyg som kan styrka behovet av stöd.

Intyg skickas till Ljungbergska Stiftelsen, Box 277, 301 07 Halmstad
Vem får söka?

Vem får söka?

Ansök privat

Ansök privat

Ansök förening

Ansök förening