Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies används.   Ok
" En god uppfostran utsår i barnets själ sanningens, kärlekens, dygdens och kunskapens frön samt danar sålunda barnen till förståndiga, godhjärtade dygdiga och duglige män och qwinnor." Utdrag ur testamente år 1879.

Historik

Köpmannen Peter Ljungberg drev under åren 1839 – 1865 med stor framgång en affär på Storgatan 30 i Halmstad, på platsen för det s.k. Combi-varuhuset. Efter mannens bortgång år 1865 skrev makan Brita Ljungberg ett mycket detaljerat testamente där hon bl a berättade att hon och hennes man ”fäst sig vid behovet och nyttan i ett Barnhem för Halmstads stad”.

För att tillgodose detta behov lämnade fru Ljungberg huvuddelen av sitt arv till en fond, som utgjorde grunden för Ljungbergska Stiftelsen. Sedan denna fond vuxit sig stor nog uppfördes år 1916 ett barnhem enligt anvisningarna i testamentet.

Barnhemmet hade plats för 50 pojkar och flickor, och drevs fram till 1962, då Ljungbergska stiftelsens styrelse bedömde att samhällsutvecklingen och de sociala framstegen medfört att något behov av detta slag av barnhem ej längre fanns. Verksamheten lades därför ned, och byggnaden såldes till Hallands läns landsting. Byggnaden finns fortfarande kvar, och ligger inom det nuvarande området för Länssjukhuset i Halmstad.

För att Ljungbergska stiftelsen ändå skulle kunna fortsätta verksamhet i den anda som framgår av testamentet ändrades stiftelsens ändamål genom permutation till att avkastningen av den fond som bildades av försäljningssumman skulle användas till förmån för behövande barn och ungdomar i Halmstads kommun.

Vem får söka?

Vem får söka?

Ansök privat

Ansök privat

Ansök förening

Ansök förening