Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies används.   Ok
" En god uppfostran utsår i barnets själ sanningens, kärlekens, dygdens och kunskapens frön samt danar sålunda barnen till förståndiga, godhjärtade dygdiga och duglige män och qwinnor." Utdrag ur testamente år 1879.

Information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom uppgifter om hemmavarande barn, inkomstförhållanden och andra av dig lämnade uppgifter som behövs för att vi ska kunna avgöra behovet av stöd från stiftelsen och för övrig bidragsadministration.

Vi har fått uppgifterna från din ansökan om stöd från stiftelsen. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att du gett ditt samtycke till att vi använder uppgifterna som underlag för vårt beslut angående stöd från stiftelsen. Dina uppgifter kommer att sparas så länge det finns behov för att kunna behandla din ansökan.

De personuppgifter vi har tillgång till om dig är endast tillgängliga för stiftelsens styrelse.

Personuppgiftsansvarig är Ljungbergska Stiftelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig för att begära rättelse, överföring eller för att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Ljungbergska Stiftelsen, Box 277, 301 07 Halmstad. Du når vårt dataskyddsombud på merinfo@ljungbergska.se. Om du har klagomål på vår behandling har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Samtycke till behandling av känslig personuppgift

Genom din underskrift på ansökningsblanketten godkänner du att de personuppgifter du lämnat i din ansökan, även om de skulle innehålla s.k. känsliga personuppgifter*, får behandlas för de ändamål som angetts ovan.

* med känsliga personuppgifter avses uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller upplysningar som berör hälsa eller sexualliv. 

Vem får söka?

Vem får söka?

Ansök privat

Ansök privat

Ansök förening

Ansök förening