Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies används.   Ok
" En god uppfostran utsår i barnets själ sanningens, kärlekens, dygdens och kunskapens frön samt danar sålunda barnen till förståndiga, godhjärtade dygdiga och duglige män och qwinnor." Utdrag ur testamente år 1879.

Vem får söka?

Bidrag kan sökas av föräldrar, andra närstående eller förmyndare till barn under 18 år bosatta i Halmstads kommun där familjen p.g.a. arbetslöshet eller andra skäl har låga inkomster och kan anses vara i behov av ekonomiskt stöd. Behovet kan också uppkomma pga. höga kostnader för exempelvis barnens sjukdom.

Bidrag från Ljungbergska Stiftelsen kan också sökas av föreningar, institutioner eller i undantagsfall enskilda personer som antingen i sin tur ger stöd till behövande barn och ungdom, eller bedriver allmänt förebyggande barn- och ungdomsvård.

Vem får söka?

Vem får söka?

Ansök privat

Ansök privat

Ansök förening

Ansök förening